• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Contact

Bezoekadres
Advocaat Birrou
Willem II Singel 19
6041 HP  Roermond

Telefoon Icon 0475 769047
Fax Icon0475 769100

E-Mail: info@birrou.nl

Social Media: Advocatenkantoor Birrou op LinkedIn!

 

Nederlands recht logo

Disclaimer

 

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Birrou geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Aan de informatie die Advocatenkantoor Birrou via deze website verspreidt, kunnen echter geen rechten worden ontleend. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met het kantoor. Daarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijst Advocatenkantoor Birrou uitdrukkelijk van de hand.

 

Klachten

Advocatenkantoor Birrou staat open voor opmerkingen en klachten van cliënten omdat dit een prettige communicatie tussen de advocaat en cliënt bevordert. In geval van een klacht zal getracht worden om een bevredigende oplossing te bereiken tussen de cliënt en de advocaat, al dan niet met tussenkomst van (een) derde(n). Als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen dan staat het de cliënt vrij om zich te wenden tot de Deken van het arrondissement Roermond.


Gratis rechtsbijstand!