• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Contact

Bezoekadres
Advocaat Birrou
Willem II Singel 19
6041 HP  Roermond

Telefoon Icon 0475 769047
Fax Icon0475 769100

E-Mail: info@birrou.nl

Social Media: Advocatenkantoor Birrou op LinkedIn!

 

Nederlands recht logo

Kosten

 

Het merendeel van de particulieren komt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking. Mocht u daar niet voor in aanmerking komen, kan er een prijsafspraak worden overeengekomen. Dit kan per uur of een vast tarief voor de gehele opdracht zijn.

 

Er wordt allereerst met u bekeken of het zinvol is om bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen. Voor de aanvraag is nodig: een kopie van een geldig identificatiebewijs (ook van uw eventuele partner), uw burgerservicenummer (ook van uw eventuele partner) en eventuele stukken over de zaak, zoals bijvoorbeeld een verzoekschrift. Mogelijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering. In dat geval wordt u verzocht uw verzekeringspolis mee te nemen naar uw eerste afspraak. Uw advocaat kan in dat geval voor u nagaan of de aard van uw zaak onder de dekking van uw verzekering valt. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dient u wel de eigen bijdrage te betalen. De Raad voor Rechtsbijstand zal vaststellen hoe hoog die is. Mocht u een sociale uitkering ontvangen dan bestaat er zelfs de mogelijkheid om de eigen bijdrage van de gemeente waar u woonachtig bent terug te vorderen (bijzondere bijstand).

 

Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan geldt het uurtarief van € 210,00 exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten.

Advocatenkantoor Birrou heeft geen stichting derdengelden (art.7.4 lid 2, aanhef en sub f Voda).


Gratis rechtsbijstand!