• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Echtscheiding

 

Een echtscheiding mag niet onderschat worden. Los van het emotionele aspect zijn er meer juridische gevolgen dan men in eerste instantie zou denken.
Advocatenkantoor Birrou staat u binnen deze turbulente periode graag bij, ongeacht of het huwelijk in Nederland of het buitenland is voltrokken. Ook bij het verkrijgen van de nodige (internationale) documenten ten behoeve van de procedure kan er een belangrijke rol gespeeld worden.

Gemeenschappelijk verzoek
Niet iedere echtscheiding hoeft een vechtscheiding te zijn. Velen blijven on-speaking-terms met elkaar en zijn in staat om gezamenlijk de scheiding te regelen.
Binnen zo een situatie is het echter de taak van de advocaat om de procedure te bewaken en te begeleiden. De raadsman waakt er voor dat de partijen gelijkwaardig worden behandeld. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een convenant die door de rechter wordt bekrachtigd. Vervolgens ontbindt de rechter het huwelijk c.q. de samenleving.

Eenzijdig verzoek/verweer
Als de communicatie tussen de partijen zodanig is verstoord of als men bij voorbaat vreest dat een gemeenschappelijk verzoek niet zinvol is, kan Advocatenkantoor Birrou in naam van slechts één partner optreden. Een eenzijdige procedure hoeft niet persé een strijd te betekenen. Het hebben van een eigen advocaat kan het zelfvertrouwen van de partijen zelfs ten goede komen. In eerste instantie is het de bedoeling dat de partijen overeenstemming bereiken wat betreft de afspraken. Mochten de partijen er onverhoopt niet uitkomen zal de rechter de uiteindelijke beslissing nemen en het huwelijk c.q. de samenleving ontbinden.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bijgestaan worden door een advocaat, neem dan nu contact op met Advocatenkantoor Birrou.


Gratis rechtsbijstand!