• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Ontheffing of wijziging van het ouderlijk gezag

 

Op verzoek van een derde
Het verzaken van de plicht als ouder tot verzorging en opvoeding van een kind kan voldoende aanleiding geven tot ontheffing of zelfs ontzetting uit het ouderlijk gezag. Veelal zal de Raad voor de Kinderbescherming hiervoor een verzoek bij de rechtbank indienen. Indien de ouder het niet eens is met het verzoek dan is het verstandig om bijgestaan te worden door een advocaat die voor de ouder(s) verweer zal voeren.

Eenhoofdig gezag
Dit is een verzoek gebaseerd op de mening van de ouders waarbij men aangeeft dat een gezamenlijk ouderschap niet in het belang van het kind is. Een kind kan vanaf 12 jaar ook zelf verzoeken om een gezagswijziging.

Niet gehuwd en een kind
Ouders kunnen er ook voor kiezen om het gezamenlijk gezag uit te voeren over een kind dat niet binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. Hiervoor dient er een gezamenlijk verzoek ingediend te worden bij de griffier van de rechtbank. Als dit niet gebeurt, heeft de moeder wettelijk gezien alleen het gezag over haar kind.

Als de moeder niet akkoord is met de toekenning van het gezamenlijk gezag, kan de persoon die het kind heeft erkend alsnog een verzoek bij de rechtbank indienen. Het erkennen van een kind leidt tot juridisch ouderschap, maar resulteert niet automatisch in gezamenlijk gezag.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bijgestaan worden door een advocaat, neem dan nu contact op met Advocatenkantoor Birrou.


Gratis rechtsbijstand!