• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Omgang

 

Na, onder andere, een echtscheiding zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de woonplaats van het kind. Met de andere, niet-verzorgende, ouder kan er een omgangsregeling worden getroffen. De ouders zijn vrij om een omgangsregeling af te spreken waarbij optimaal rekening dient te worden gehouden met situatie van de partijen en uiteraard de belangen van het kind. Mocht er onderling geen overeenstemming bereikt kunnen worden tussen de ouders dan kan de rechtbank gevraagd worden om een huidige omgangsregeling vast te stellen.

Er zijn ook ouders die kiezen voor een co-ouderschap. Hierbij wordt de verzorging en opvoeding onderling verdeeld. De invulling hiervan is afhankelijk van de wensen van de ouders en belangen van het kind.

Om te voorkomen dat kinderen in een loyaliteitsconflict terecht komen is het belangrijk dat beide ouders meewerken aan een omgangsregeling.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bijgestaan worden door een advocaat, neem dan nu contact op met Advocatenkantoor Birrou.


Gratis rechtsbijstand!